logo

Samen werken aan schoolsucces

In 2018 is het project Samen Werken Aan Schoolsucces (SWAS) gelanceerd, bedoeld om alle kinderen gelijke kansen in het onderwijs te bieden. De activiteiten binnen dit project zijn gericht op leren, ontdekken en kansrijk opgroeien. Hierbij worden ouders, scholen voor primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het WIJ-team betrokken. Voor dit project is een subsidie toegekend om kansengelijkheid te bevorderen door onderwijs, jeugdhulpverlening en andere partners intensief samen te laten werken.

afbeelding

Doelstellingen

 • De kloof tussen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te verkleinen en de overgang van basisschool naar middelbare school te verbeteren door middel van doorstroomprogrammas.
 • De kansengelijkheid vergroten, waarbij SWAS zich richt op leerlingen die een extra steuntje kunnen gebruiken (vooral de minima).
    

Activiteiten
De activiteiten van SWAS zijn erop gericht om leerlingen te ondersteunen zodat ze kunnen werken op het niveau dat past bij hun capaciteiten. Op die manier kunnen zij succesvol doorstromen naar het VO. Door het programma krijgen leerlingen zicht op hun talenten en het programma biedt leerlingen systematische ondersteuning bij de ontwikkeling daarvan. Programma's:

 1. Extra ondersteuning leesvaardigheid
  Leesvaardigheid is een belangrijke factor voor schoolsucces. En het gaat niet zo goed met de leesvaardigheid van de jongeren in Nederland. Sommige groep 8-leerlingen hebben (bijvoorbeeld) wel tl-potentie, maar belanden door een beperkte leesvaardigheid uiteindelijk op een lager niveau.
  Voor deze leerlingen biedt SWAS in groep 8 de cursus Lezen met Begrip. Deze lessen worden verzorgd door docenten van de middelbare school. 
   
 2. Scholing ICT-basiskennis:
  In gezinnen met een minimum inkomen is er niet altijd een laptop/computer aanwezig. Dat is natuurlijk te merken aan de digitale vaardigheden van de kinderen. Op de middelbare school worden computers meer gebruikt dan op de basisschool. Het is daarom wel handig dat uw zoon/dochter al het een en ander kan voordat hij/ zij naar de middelbare school gaat. Daarom zet SWAS ook in op basiskennis van ICT. SWAS biedt een programma voor groep 8 via deze website.

 3. Brugfunctionaris
  Op de basisschool bestaan brugfunctionarissen dit jaar 10 jaar. In het middelbare onderwijs zijn we er dit jaar mee gestart. Een brugfunctionaris kijkt mee over de schouders van diegenen die dat nodig hebben met als doel dat er geen (voornamelijk financiële) belemmeringen moeten zijn om mee te kunnen doen.
  Wilt u meer weten over deze functie en brugfunctionarissen in het algemeen? Lees dan hier het interview met Geanique Hazenberg, een brugfunctionaris op het PO en VO. 

 4. Naschoolse (educatieve/culturele/sportieve) activiteiten
  Dit is een ontwikkelingspunt voor komend schooljaar. Bedoeling is dat op de deelnemende middelbare scholen diverse naschoolse activiteiten worden georganiseerd voor groep 7, 8 en klas 1 en 2. Doelen hiervan zijn: participatie bevorderen; overgang tussen basis- en middelbare school minder hard maken; activiteiten bieden die horizon verbreden en kansen vergroten.

 

Deelnemers

 

 

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube