logo

De ouderraad

Op de Leon van Gelder hebben we een ouderraad.

De Ouderraad

Vind je dat er op school iets beter geregeld kan worden? Komt je kind thuis met een verhaal waarvan je denkt: moet ik hier nou iets mee of niet? Heb je een opmerking of tip over de informatie die je van school krijgt? Of valt je iets anders op wat je wilt delen? Je kunt altijd terecht bij de ouderraad. 

 

Schakel tussen ouders en schoolleiding
Voor een geslaagde tijd op school zijn drie partijen belangrijk: de school, de ouders en het kind. Ouders zijn in deze ‘driehoek’ van groot belang. De ouderraad zet zich daarom in voor een goede samenwerking tussen ouders en school. En dat kunnen we het beste met de inbreng van ándere ouders. Stuur al je vragen, opmerkingen of tips naar ouderraad.lvg@o2g2.nl, of spreek één van de ouderraadleden aan die je kent. In de nieuwsbrief doet de ouderraad verslag van lopende zaken.

 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad verzorgt met school twee ouderavonden per jaar, met thema’s als: wat is de dynamiek van een groep of hoe motiveer je je kind? Ouders kunnen hiervoor altijd onderwerpen aandragen. Daarnaast beheert de ouderraad het geld van de vrijwillige ouderbijdrage, dat leerlingen waardevolle extra’s biedt. De ouderraad luistert bij de besteding van dit geld óók naar de wensen van leerlingen!

 

Waar gaat de vrijwillige ouderbijdrage heen?
Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage is altijd direct of indirect bestemd voor de leerlingen. De ouderraad besteedt dit bijvoorbeeld aan:

  • Het noodfonds voor schoolreisjes, zodat íeder kind op schoolreisje kan
  • Het jaarlijkse bezoek aan Westerbork
  • Een extraatje met de feestdagen voor de leerlingen
  • Aansluiten bij wensen van kinderen, zoals een overkapping op het plein, extra banken
  • Meubels in de gemeenschappelijke ruimtes, tablets
  • Bloemen voor leerlingen bij de diploma-uitreiking
  • Meebetalen aan de jaarlijkse theatervoorstelling over ‘pesten’ van theatergroep
    De Steeg

 

De ouderraad bestaat uit maximaal 10 ouders, die leerlingen in alle leerjaren hebben. 
Wil je opmerkingen of tips kwijt over school, wil je meer weten over de ouderraad of de vrijwillige ouderbijdrage? Mail dan naar ouderraad.lvg@o2g2.nl

 

In 2022-2023 bestaat de ouderraad uit:  

 

Functie:                               Naam:                            Leerjaar kind:

Voorzitter:                          Sander Wubbolts                   3

                                         

Penningmeester:               Sylvia van der Kruit              2

Overige leden:                    Jenny ten Wolde                    3

                                              René Boneschansker             2

                                              Nienke Compier                     2                                  

                                                        

 

                                         

                                           

                               

                               

                               

 

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube