logo

Jarenopbouw

Wij bieden een vierjarige opleiding. Leerlingen kunnen daarna doorstromen naar het MBO of de bovenbouw havo of vwo. In jaar 1 en jaar 2 hebben alle leerlingen hetzelfde, brede vakkenpakket. Aan het eind van jaar 2 krijgt uw kind een advies voor de Praktische of Theoretische stroom. In jaar 3 en 4 blijft uw kind in dezelfde klas, maar niet iedereen volgt meer dezelfde vakken.

Aan het eind van jaar 3 kiest uw kind een leerweg en een vakkenpakket voor jaar 4. Dat is helemaal afgestemd op de vervolgopleiding die past bij de interesses, talenten en capaciteiten van uw kind. Zo zorgen we ervoor dat de doorstroming naar het MBO of bovenbouw havo of vwo soepel verloopt.

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube