logo

Veel contact met u

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij onze school en bij hoe het met uw kind gaat op school. Daarom hebben we veel contact met u. Aan het begin van ieder schooljaar hebben we een startgesprek met u en uw kind. We bespreken dan wat de doelen van het schooljaar zijn en hoe wij uw kind gaan helpen om die te bereiken. Daarnaast spreken we met u af wanneer u met wie contact heeft en hoe. Ook nodigen we u uit voor onze Nieuw(school)jaarsreceptie aan het begin van het schooljaar. Daar kunt u onze medewerkers en de andere ouders leren kennen.

Gedurende het jaar bespreekt de mentor een aantal keren met u hoe het in de klas gaat. Hiervoor organiseren we ouderavonden per klas. Daarnaast organiseren we algemene informatieavonden voor alle ouders.

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube