logo

De ouderraad

Op de Leon van Gelder hebben we een ouderraad.

afbeelding

Ouderraad

De Leon van Gelderschool heeft een ouderraad. Deze vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad zet zich in voor een goede samenwerking tussen de ouders, de school en de schoolleiding.

 

Wat doet de ouderraad?

·        Klankbordfunctie voor ouders en schoolleiding.

·        Adviserende taak: De schoolleiding vraagt de ouderraad op sommige gebieden om advies, bijvoorbeeld over de informatiegids, de nieuw(school)jaarsreceptie of schoolse zaken.

·        Voorlichtende taak, bijvoorbeeld bij open dagen voor nieuwe ouders.

·        De met de schoolleiding gemaakte afspraken bewaken.

·        Eén of twee thema-avonden per jaar organiseren.

·        Aanwezig zijn op diploma-uitreikingen en op open dagen.

·        Het ouderfonds beheren t.b.v. bijdragen aan activiteiten van leerlingen en school.

 

Waarvoor kunt u de ouderraad benaderen?

- Weet u af en toe niet of uw opmerking wel reden genoeg is om de rector te bellen?

- Valt u iets op of verbaast u zich over iets?

- Heeft u ideeën om de leeromgeving van onze kinderen beter te maken?

- Heeft u opmerkingen over verstrekte informatie naar leerlingen/ouders/verzorgers?

- Heeft u zorgen over hoe er wordt omgegaan met lesuitval?

- Heeft u vragen over de besteding van de ouderraadsgelden?

- Wilt u weten wanneer de volgende thema-avond is?

- Wilt u ons leren kennen? 

Mail ons op ouderraadlvg@reitdiep.nl.

 

Hoe is de ouderraad samengesteld?

De ouderraad bestaat uit minimaal zes en maximaal tien personen en vergadert ongeveer zes keer per schooljaar.

We streven bij de samenstelling van de ouderraad een vertegenwoordiging van ouders uit alle jaargroepen (1e, 2e, 3e en 4e jaar) na, zodat een doorgaande lijn gewaarborgd blijft! Dus ouders van de nieuwe eerstejaars leerlingen: wij kunnen uw hulp gebruiken! Meld u aan.

Op de website van de school vindt u een link naar de ouderraad. Hier kunt u ook informatie vinden.

 

Ideeën of suggesties?

Mocht u onderwerpen in willen brengen, ideeën, verbeterpunten of aan- en/of opmerkingen hebben: mail ons dan gerust! Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

Dit kan via ouderraadlvg@reitdiep.nl.

 

Huidige samenstelling:

Bovenste rij: Jolanda Roetink (ouder kind jaar 4), Charlotte Kok (3, secretaris), Rob Wensink (1&3, penningmeester), Ingeborg Flint (2), Christian Heydenrijk (3, voorzitter)
Onderste rij: Lieneke Visser (1), Jothea Brouwer (2), Leonie Mulder (2), Sietske Tolsma (1) en Richard Dijkstra (1)  

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties