logo

Schoolkosten

Wij kunnen niet alle kosten uit ons eigen budget betalen. Om alles goed te kunnen regelen en een optimaal programma aan te kunnen bieden, vragen wij u een bescheiden financiële bijdrage. Deze bestaat jaarlijks uit:

  • een bijdrage voor voorzieningen (zoals de bewaakte fietsenstalling en kluisjes) en een ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering: € 43
  • een vrijwillige bijdrage voor activiteiten (zoals excursies, extra sportactiviteiten, festiviteiten etc.): € 65
  • incidentele kosten voor werkweken en schoolreizen. Dit varieert per jaar. Het gaat in jaar 1 ongeveer om: € 70, in jaar 2 om € 60, in jaar 3 om € 190 en in jaar 4 om € 230.

Als uw kind bij ons op school komt, krijgt u hierover aan het begin van het schooljaar een brief. Daarin staat de hoogte van de bijdragen en hoe u die kunt betalen.

Mocht u vragen hebben over de financiën, dan kunt u, bij voorkeur via de mail, contact opnemen met de financiële administratie van Openbaar Onderwijs Groningen via ouderbijdrage@o2g2.nl. Als mailen niet lukt, dan kunt u bellen met het algemene nummer van Openbaar Onderwijs Groningen: 050-3210300.

Voor het gebruik van de fietsenstalling hebben we een reglement. Het is belangrijk dat u dat leest voordat uw kind bij ons op school komt. Er zijn bijvoorbeeld regels voor het type slot dat op de fiets moet zitten, in het kader van de verzekering. Het reglement kunt u hieronder downloaden.

 

 

icoon
FAQ
icoon
Mail ons
icoon
Organisaties
instagram twitter facebook youtube